×

Bra att veta

Investering

Det är fördelaktigt att investera i nyproducerade bostäder.

Låg boränta

Boräntan är låg och motsvarar den svenska boräntan. Räntan påverkas av den gällande marknadsräntan i EU och av den internationella finansiella marknaden. Varje affär är unik och den påverkas även av hur köparen hanterar förhandlingen med banken. Våra kunder får handledning från oss under bolåneprocessen.

Låga bostadspriser 

Bostadspriserna på den spanska marknaden ligger fortfarande på den lägsta nivån nuförtiden. Det uppskattas att priserna på bostäder nära kustorter på spanska sydkusten har sjunkit med 30–40 procent i jämförelse med bostadsmarknadskrisen innan 2008. En prisåterhämtning började under 2014 och fortsatte framåt under de senaste åren med cirka 3 procent i genomsnittet enligt spanska nyhets källor.

Olika sätt att finansiera ditt bostadsköp i Spanien
 • Du har en egendom i Sverige som du kan belåna.
 • Du kan ta ett lån genom Danska Handelsbank/Swedbank i Luxemburg för att köpa i Spanien.
 • Du kan låna av en spansk bank.

1. Finansiering genom belåning av fastighet i Sverige: det är möjligt om din bank beviljar det. Ofta beror det på värdet av din egendom och storleken på ditt huslån. Har du betalat mer än 50% av bostadslånet då finns ofta möjligheter. Banken kollar gemensamma inkomster och avgifter. Att finansiera med ett lån från Sverige är den enklaste och den mest fördelaktiga varianten.

2. Finansiering genom ett utlandslån: till exempel genom Danska Handelsbank i Danmark eller Swedbank i Luxemburg är det andra alternativet. De ställer samma krav som en spansk bank, men de har högre kostnader och de belånar även mot säkerhet i din egendom i ditt hemland. De finansierar även med pant i den spanska bostaden.

3. Finansiering genom en spansk bank: Var medveten om att det kan vara en fördel att finansiera med pant i den spanska bostaden eftersom det leder till lägre avgifter. Å andra sidan är etableringskostnaderna och räntan på finansieringen med pant i den spanska bostaden som regel högre, men det beror på hur det mycket man behöver låna för att ha förhandlingsutrymme. Erfarenheten visar att man kan få erbjudanden från 2–3 banker och förhandla fram bättre villkor.

Hur mycket man kan låna med pant i den spanska bostaden

Beloppet man kan låna beror på två huvudfaktorer: Den ena är bostadsvärderingen och/eller köpesumman. Den andra är köparens inkomster och tillgångar.

Utländska banker

Utländska banker kan erbjuda upp till 70% av köpesumman, men denna summa inkluderar ej övriga köpekostnader som de beräknar upp till 10%. Det är en spansk värderingsman som gör en värdering av bostaden. Notera att finansieringskostnader och eventuella kurstapp inte finansieras.

Spansk bank

De spanska bankerna belånar för närvarande mellan 60 – 70 % av köpesumman.

 • Det är viktigt att vara uppmärksam på att de flesta spanska banker kräver att lånet är inlöst(återbetalt) senast det året låntagaren fyller 75 år. Utländska banker belånar knappt ut om kunder är över 65 år. Spanska banker brukar lägga på en avgift på 1 % av återstående skuld om lånet löses in tidigare än utsatt datum. Spanska banker kan belåna i 5, 10, 20 och 30 år. Att belåna över 20 år, en längre period, är en kostsam affär med hänsyn till bolånets kreditkostnader p.g.a. att det är svårt att förutse den ekonomiska utvecklingen över 20 år och längre samt ändringar i räntekursen och valutaosäkerheten.
 • Det är också viktigt att notera att värderingen av bostaden är utgångspunkten för det lån som banken ska erbjuda er. Värderingen är inte en försäljningsvärdering eller en byggvärdering utan är endast kopplad till bankens värdering och på så sätt också fristående.
 • I varje fall belånar banker utifrån den lägsta värderingen som gjorts på bostaden. Värderingen görs även här av en spansk värderingsman.
Omkostnader vid lån med pant i bostaden
 • Övergripande ska man lägga på ca 3 – 4 % av lånebeloppet
 • Uppläggningsavgift till finansieringsinstitut / bank 0,5 – 1,5%
 • Stämpelavgift på pantbrev 1 – 2%
 • Värdering av bostad ca. 400€
 • Notarieavgift (beroende på dokumentets storlek) 800€
 • Administrationsavgift i samband med registrering av fastighet hos Lantmäteriet ca. 600€
Krav på dokumentation som låntagare
 • Precis som i Sverige kräver bankerna en individuell kreditvärdering där man i regel ska ta fram följande dokumentation:
 • Giltigt pass för låntagare
 • Spanskt NIE-nummer (vi hjälper att fixa det spanska skattenumret)
 • Kopia av köpekontrakt
 • Senaste 6 lönespecifikationerna
 • Senaste 3 månaders huvudtransaktioner från bankkontot
 • Kontrolluppgifter från Skatteverket, dvs senaste skattebesked
 • Arbetsgivarintyg där det framgår vilken typ av anställning man har och hur mycket man beräknas tjäna brutto per år
 • Är man näringsidkare krävs det som regel bokslut för de senaste 2–3 åren.
 • Kreditupplysning 
Förberedelse till bostadsköp i Spanien
 • Planera noggrant för alla utgifter i samband med ert köp så att pengarna räcker under hela bostadsköpsprocessen. Identifiera utifrån er budget en bostad som avspeglar ert önskemål och bolånets behov.
 • Vi väljer en bank utifrån era behov och ansöker om bolånelöfte.
 • Vi gör en bostadsvisning till de valda projekten.
 • Ni betalar handpenning. Det går ofta att betala med bankkortet. Beloppet 6,000 € vid nyproduktion eller 10% av köpesumman.
 • Ni skriver under på köpeavtal och en kopia ska till banken för att fastställa bolånet.
 • När bolånet är beviljat går man vidare med bostadsaffären.
 • Affären företräder vi tillsammans med en fastighetsjurist enligt spansk lag. Vi granskar alla handlingar och juristen förbereder Lagfarten som undertecknas hos Notarius Publicus. Redan i början av bostadsaffären besöker vi en fastighetjurist/advokat som skall företräda affären.
 • Hela bostadsaffären tar 3–4 veckor om bostaden är färdig till leverans.
Samtliga kostnader när du köper hus eller lägenhet i Spanien
 • Fastighetspriset.
 • Spansk moms (IVA). Aktuell beskattning för nya och begagnade bostäder är 10 procent av inköpspriset.
 • Juridiska utgifter: Stämpelavgift 1,5 procent plus notaries och juristers arvoden, inskrivningsavgift i fastighetsregistret med mera, sammanlagt cirka 3 procent av bostadspriset.
 • Övriga avgifter, till exempel handläggning av vatten- och elavtal, hemförsäkring och samfällighetsavgifter som tillkommer i samband med bostadsköpet under första månaden.
 • En försiktig beräkning är att kostnaderna utöver själva fastighetspriset ligger på cirka 14 procent av köpeskillingen.
Bankgaranti

Begär gärna en bankgaranti av den spanska byggherren för extra trygghet innan du reserverar en bostad och skriver på köpeavtalet om du köper en bostad som inte är färdigbyggd.

Undersökningsplikt

Som köpare är du ansvarig för att noggrant undersöka bostaden innan du skriver på köpekontraktet. Alternativt ska avsteg från detta villkoras i köpekontraktet. Vårt bolag rekommenderar anlita en duktig oberoende teknisk arkitekt. Bolaget Hem i Solen kan medverka med denna fråga vill begära.

Flygresor till Spanien

Flygplatser i Spanien närmast till våra bostadsområden är Alicante eller Murcia, Málaga och Palma de Mallorca flygplats. Flyg från Sverige till den spanska kusten hittar ni hos SAS, Norwegian och Vueling.